شماره تماس مستقیم : 02122383846
درخواست مشاوره

مشاوره مشکلات رفتاری کودک

مشاوره مشکلات رفتاری کودک از خدمات ارزنده و ارائه شده توسط مرکز مشاوره همراه میباشد که زیر  نظر کارشناسان مجرب این مجموعه و به کودکانی ارائه میشود که از مشکلات رفتاری رنج میبرند. مشاوره مشکلات رفتاری کودک به کودکانی ارائه میشود که از مشکلات رفتاری مانند پرخاشگری، لجبازی و همچنین در مواردی فحاشی رنج میبرند و نزدیکان و والدین خود را به سطوح آورده اند. مهارت کارشناس که در زمینه مشاوره مشکلات رفتاری کودک فعالیت میکند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و هر چه کارشناس مهارت بالاتری داشته باشد در نتیجه میتواند در درمان کودک بسیار موثر تر واقع شود. ابتدا کارشناس باید از طرق مختلف از کودک اطلاعاتی را به دست آورد تا بر اساس این اطلاعات بتواند تصمیم به اتخاذ تصمیم هایی مناسب در جهت ارائه مشاوره بگیرد. در مشاوره مشکلات رفتاری کودک پس از آنکه کارشناس تشخیص داد که مشکل از کجا نشات میگیرد روش های متناسبی را بر اساس نوع مشکل به کار میگیرد و با روش های مشاوره ای که چندین جلسه به طول خواهد آمید نقش موثری را در درمان و رفع مشکل ایفا خواهد نمود.

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :