شماره تماس مستقیم : 02122383846
درخواست مشاوره

خدمات روانپزشکی

خدمات روانپزشکی از جمله خدماتی است که در مرکز مشاوره گروه همراه واقع در منطقه سعادت آباد تهران به متقاضیان ارائه میشود و کلیه کارشناسانی که در این مرکز مشغول به فعالیت هستند همگی از سالها سابقه برخوردار میباشند که همین موضوع نیز نتیجه بسیار خوبی بر روی مراجعه کنندگان و ورند درمان آنها داشته است. در خدمات روانپزشکی کارشناس مربوطه تمام سعی خود را به کار میگیرد تا با بررسی های اصولی که به عمل می آورد نوع بیماری  روانی بوجود آمده برای فرد را به درستی تشخیص دهد که البته تشخیص تنها اول راه است و بعد از آن نوبت به مرحله درمان میرسد. در خدمات روانپزشکی بنا به تشخیص کارشناس ممکن است از روش های دارویی و یا روش های مشاوره ای و گفتگو به منظور درمان و بهبودی حال فرد کمک گرفته شود که البته روش های مشاوره و گفتگو بیشترین کاربرد را در این میان دارند و کمتر به روش های دارویی توجه میشود. البته نسبت به حاد بودن اختلالات روانی پیش آمده برای فرد ممکن است روش های دارویی نیز در خدمات روانپزشکی تجویز شود. 

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :